คำถามที่พบบ่อย

Q: ป้อนไฟมากกว่าค่าหลอด หลอดสามารถใช้ได้ไหม เช่น ป้อนไฟเข้า 30V ใช้หลอด 24V ได้ไหม

(หมายเหตุ* เป็นกรณีที่ไม่สามารถหาหลอดที่ค่าไฟเท่ากับกระแสไฟที่ป้อนเข้าไป)

A: สามารถใช้ได้ ซึ่งแสงที่ออกมาจะเป็นแสงที่สว่างกว่าปกติ แต่การป้อนไฟแบบนี้จะทำให้หลอดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง สามารถใช้แทนกันได้เพราะค่าต่างกันไม่มาก (ปกติไม่เกิน 25%) แต่หากต่างกันเยอะมากอย่างเช่น ป้อนไฟเข้า 220V ใช้หลอด 24V แบบนี้จะใช้ไม่ได้ อันตราย ทำให้หลอดระเบิดขาดทันที

Q: ป้อนไฟน้อยกว่าค่าหลอด หลอดสามารถใช้ได้ไหม เช่น ป้อนไฟเข้า 60V กับหลอด 110V ได้ไหม

(หมายเหตุ* เป็นกรณีที่ไม่สามารถหาหลอดที่ค่าแรงขับเคลื่อนไฟ(โวลท์)ตรงกับค่าหลอดเดิม)

A: สามารถใช้ได้ ซึ่งแสงที่ออกมาจะเป็นแสงที่สว่างน้อยกว่าเดิมราวครึ่งหนึ่งหรือตามสัดส่วนโวลท์ที่น้อยลงการป้อนไฟแบบนี้จะทำให้อายุหลอดทนยาวขึ้น

Q: ก้นหลอดที่เป็นจุดกลมๆ เล็กๆ ต่างกับจุดวงรียาวๆ อย่างไร

A: พื้นที่การรับไฟของก้นที่เป็นจุดวงรียาว ๆ จะรับไฟได้ดีกว่าก้นที่เป็นจุดกลม ๆ เล็ก ๆ

Q: ทำไมหลอด LED ถึงราคาสูงจัง

A: ทางบริษัทได้คัดสรรหลอด LED ที่ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นหลอดที่มีความทนทานสูง ใช้งานได้ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง และที่สำคัญมีความสว่างเป็นพิเศษ (Super Bright) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมากหลังจากได้ซื้อไปทดลองใช้